top of page

WE CREATE (H)APPY CITIES

Fairville logo in numbers.png

WHEN FOUR BECOME ONE

 

Belfius nv, Cipal Schaubroeck nv en Nuhma kondigden onlangs de oprichting aan van een Fairville.  De 3 partijen hebben in elkaar een betrouwbare partner gevonden in domeinen zoals lokale economie, duurzaamheid en mobiliteit en brengen 4 bestaande activiteiten rond lokale loyaliteit samen in één online stadsplatform.


De komende weken start de transitie vanuit de 3 bedrijven en zal de nieuwe organisatie verder vorm krijgen. Een 14-koppig team zal instaan voor de ontwikkeling en de verkoop van digitale oplossingen die burgers informeren én motiveren om via kleine inspanningen bij te dragen aan een duurzame en economisch lokaal verankerde gemeenschap.
 

Wij geloven alvast sterk in het unieke aanbod van Fairville en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.


Fairville kan verder bouwen aan een mooie lijst van referenties en deze groeit nog steeds aan.

 

whenfourbecomesone.png
Mock-up OSA WIT.png

ONZE STAD APP

Mobile apps zijn onmisbaar geworden in ons dagelijks leven en zijn een zeer belangrijke digitale stap in een tijdperk waar de smartphone de plaats van de computer heeft ingenomen. Het kleine scherm wordt meer en meer de interface om bankzaken te regelen, televisie te kijken, nieuws te lezen en dus ook om in contact te komen met stadsdiensten, handelaars, verenigingen en zorgverstrekkers.

 


Dit digitale stadsplatform zorgt voor mobiele communicatie in steden en gemeenten met focus op sociale cohesie, de inwoners en de lokale economie. Onze Stad App combineert de verschillende, interessante functionaliteiten van andere applicaties in één app die de branding krijgt van de stad of gemeente in kwestie. Het gemeentehuis van de toekomst is daardoor misschien niet langer een gebouw, maar een app op de smartphone in de zak van onze burgers, bedrijven en bezoekers.

 

KINDEREN BAAS MET BUCK-E

Kinderen motiveren ouders om de auto thuis te laten staan


Voor het realiseren van een klimaatvriendelijke, gezonde en veilige mobiliteit door het bevorderen van het lokaal fietsgebruik is Buck-e één van de Quick Win acties die zich hiervoor aandienen.


Om dit fietsgebruik bij schoolgaande kinderen te registreren, krijgen de kinderen  op school een chip, die ze bevestigen aan hun fiets. De chip communiceert met een ‘ontvanger’ op school. Die ontvanger ‘leest’ de chip zodra een leerling de school binnenkomt.  De fietsregistratie werkt in combinatie met een incentiveprogramma. Uit de cijfers bij gemeenten waar Buck-e wordt ingezet , blijkt dat Buck-e op spectaculaire wijze bijdraagt tot de toename van het aantal kinderen dat regelmatig met de fiets (of te voet) naar school gaat en aldus meetbaar bijdraagt tot een veiliger en gezondere schoolomgeving (minder auto’s aan de schoolpoort als gevolg…).

 

Dit heeft tevens een positief effect op de lichamelijke en psychische gezondheid van de schoolgaande kinderen.
 

MicrosoftTeams-image (2).png

DIGITALE CADEAUBON


We kunnen niet meer ontkennen dat steeds meer mensen op dit moment kiezen voor online shoppen in plaats van zich te begeven naar hun dichtstbijzijnde handelscentrum. De lokale economie beleeft  moeilijke tijden.


De vraag bij gemeentes naar een geschenkbon om de lokale economie te stimuleren is hoog. Desalniettemin zijn de oplossingen vandaag op de markt nog niet aangepast aan het huidige digitale landschap en eisen zij nog veel administratief werk voor de gemeente.


Fairville biedt hiervoor een all-in-one oplossing. Cirklo is een antwoord op het gewijzigde gedrag van de 21e eeuwse consument. Via een digitaal platform dat lokale overheden aan hun burgers ter beschikking stellen, kunnen lokale cadeaubonnen worden aangekocht en uitgegeven bij verschillende lokale handelaars.

MINDER AFVAL

Minder afval produceren is noodzakelijk om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Telkens een voorwerp wordt hergebruikt, worden natuurlijke rijkdommen bespaard. Om burgers bewuster met afval te laten omgaan ontwikkelden we een mobiele applicatie voor afval gerelateerde functionaliteiten. MyWaste kan gebruikt worden in regio’s die werken met diftar containers. Dit zijn containers die het gewicht en de frequentie van iedere ophaling registreren.


MyWaste kadert in een globale visie om de afvalberg te verminderen door voluit in te zetten op communicatie en sensibilisering.
Inwoners die afvalarm consumeren en voorbeeldig recycleren moeten dan weer op passende wijze beloond kunnen worden, steunend op het platform voor positieve incentivering.


Via MyWaste  kan de burger per ophaalbeurt opvolgen hoeveel afval zijn/haar gezin geproduceerd heeft en hoe zij zich verhouden ten opzichte van een vergelijkbaar gezin. Indien men minder afval produceert dan een gemiddeld gezin wordt men hiervoor beloond.

stnikl_2110_miwa-app-1024.jpg

Probleempje? Vraagje?
We helpen jou met plezier verder! ⤵️ 

Blijf op de hoogte en abonneer op de Fairville nieuwsbrief!

bottom of page